Samfundsansvar

CSR

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Her arbejder vi primært med delmål:

12.1: Det 10-årige Rammeprogram for Bæredygtige Forbrug- og Produktionsmønstre skal gennemføres, og alle lande skal tage handling, med de udviklede lande i spidsen, under hensyntagen til udviklingslandenes udvikling og kapaciteter.

12.2: Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

12.5: Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

12.8: Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

Det gør vi konkret med følgende initiativer:

Grøn vidensdeling

Vores materialedatabase og arbejdet med at vedligeholde denne sikrer os relevant grøn viden.

Denne viden bruger vi både i vores samarbejde med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Vores mål er at give de bedste forudsætninger for at fremlægge alle de grønne muligheder der er, i et givent projekt.
Det kan fx være:

     • CO2-venlige og naturlige byggematerialer
     • Koncepter, der er fleksible og langtidsholdbare
     • Biodiversitet hvor muligt
     • Lokal affaldssortering

Vores arbejde med konstant at holde den up-to-date sikrer, at vi in-house har den nyeste viden indenfor området.

Denne viden gør vi tilgængelig for vores kunder og samarbejdspartnere, så alle har mulighed for at få den relevante information om grønne muligheder for et givent projekt.

Affaldssortering

Vi sorterer affald.

På vores hovedkontor i Aulum har vi indgået et samarbejde med Marius Pedersen om håndtering af al vores affald, så vi sikrer den bedste og mest miljørigtige sortering af al vores affald – både fra kontor og produktion. Og som kunde får du altid mulighed for at tilvælge lokal affaldssortering i forbindelse med dit projekt.

Udskiftning til LED

Vi sparer på strømmen.

På vores hovedkontor i Aulum har vi skiftet alle pærer til LED – et initiativ der medførte en energibesparelse på mere end 70% på belysning. Samtidig har vi installeret sensorer i alle rum for at sikre, at lyset kun er tændt, når der er brug for det; tiltag som er med til at sikre, at vi ikke bruger flere ressourcer end højst nødvendigt.