Samfundsansvar

CSR

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Her arbejder vi primært med delmål:

9.4 Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

Det gør vi konkret med følgende initiativer:

Lokal innovation

Vi bruger lokale materialer og samarbejdspartnere.

Vi samarbejder med lokale arkitekter, producenter og leverandører – og når vi siger lokalt, mener vi lokalt for dig som kunde.
Det er det, der giver mest mening i klimaregnskabet, fordi det mindsker behovet for transport og bruger de lokale kræfter, der er i området.

Samtidig er det også med til at skabe sparring på tværs af landegrænser. Kombinationen af vores og samarbejdspartnernes
viden skaber synergi, og vi stræber efter at inspirere flest mulige leverandører til at tilbyde endnu flere og grønnere løsninger til både vores og deres kunder.

Materialedatabase

Vi gør det nemt og tilgængeligt at vælge grønne materialer til dit projekt.

Hos 2LP er vi konstant i gang med at udvide vores kendskab til mere bæredygtige byggematerialer. Det gør vi gennem
informationssøgning og i tæt dialog med vores leverandører. Vi har derfor – i samarbejde med vores leverandører – oprettet et fysisk materialebibliotek på vores kontor og lager.

På den måde sikrer vi nem adgang til de mere bæredygtige valg – og vi gør det muligt for dig som kunde at se og røre ved de grønnere løsningsmuligheder.

Emballering

Vi bruger grøn emballering.

Det er en proces at vælge grøn emballering. Derfor er vi i løbende dialog med vores faste emballageleverandør for at sikre, at vi har den nyeste viden omkring de grønne emballagemuligheder, de tilbyder.

På nuværende tidspunkt har vi fokus på, at når der er et grønnere alternativ til vores eksisterende emballering, foretager vi hurtigst muligt et skifte til denne løsning.

FN's verdensmål - 9